Hitta till oss

Billeberga scoutkår

Prästvägen 1
268 73 Billeberga

Kontakta oss gärna!

Fyll i formuläret här under med ditt namn, e-postadress och meddelande. Vi svarar så fort vi kan, oftast inom 4 dagar.

Webbansvarig

Valberedning

Cecilia Jönsson

Styrelseledamot, Valberedning

Stugansvarig

Håkan Andersson

Stugansvarig

Nyanmälningar

Carina Björck

Kårsekreterare, Medlemsregistrerare, Nyanmälningar

Medlemsregistrerare

Åsa Persson

Bidragsombud, Kårkassör, Medlemsregistrerare

Carina Björck

Kårsekreterare, Medlemsregistrerare, Nyanmälningar

Materialansvarig

Håkan Persson

Materialansvarig

Loppis ansvarig

Åsa Persson

Bidragsombud, Kårkassör, Medlemsregistrerare

Ylva Månsson

Ekonomi, Styrelseledamot

Marica Molin

Lokalansvarig

Kårutbildare

Emelie Persson

Kårutbildare, Ledare, Ledare på avdelningen Bäver

Kårpostmotagare

Christoffer Övén

Firmatecknare, Kårordförande, Kårpostmotagare, Ledare, Ledare på avdelningen Äventyrare

IT-Ansvarig

Bidragsombud

Åsa Persson

Bidragsombud, Kårkassör, Medlemsregistrerare

Funktionärer

Christoffer Övén

Firmatecknare, Kårordförande, Kårpostmotagare, Ledare, Ledare på avdelningen Äventyrare

Åsa Persson

Bidragsombud, Kårkassör, Medlemsregistrerare

Ylva Månsson

Ekonomi, Styrelseledamot

Håkan Persson

Materialansvarig

Håkan Andersson

Stugansvarig

Carina Björck

Kårsekreterare, Medlemsregistrerare, Nyanmälningar

Emelie Persson

Kårutbildare, Ledare, Ledare på avdelningen Bäver

Marica Molin

Cecilia Jönsson

Styrelseledamot, Valberedning