Kårstämma 2020

6 februari, 2020 av Mats Månsson

Kårstämma för verksamhetsåret 2019

Billeberga scoutkår håller ordinarie
kårstämma den 2 mars 2020 klockan 18:30 i
scoutlokalen. Motioner ska vara styrelsen
tillhanda senast den 23 februari.
Alla medlemmar är välkomna.
Hälsningar styrelsen