Avdelningar

Vi har avdelningar för alla åldrar: Bäverscouter, spårarscouter, upptäckarscouter, äventyrarscouter, utmanarscouter och roverscouter.

De flesta avdelningarna består av patruller (mindre grupper). I en patrull är det mellan fem och åtta medlemmar. I patrullen får man som scout möjlighet att träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Avdelningarna träffas en gång per vecka, eller i vissa fall varannan vecka.

Bäver……………….….Varannan Söndag Udda vecka – 10:00 –> 11:30    ……….     6-7 år (åk FK-1) Bäverscout / Bäver

Spårare…………….…Onsdag – 18:30 –> 20:00      ………………    8-9 år (åk 2-3) Spårarscout / Spårare (Tracker scout)

Upptäckare…………Tisdagar – 18:30 –> 20:00    ……………..    10-11 år (åk 4-5) Upptäckarscout / Upptäckare (Discovery scout)

Äventyrare………….Torsdagar – 18:30 –> 20:00    ………….     12-14 år (åk 6-8) Äventyrarscout / Äventyrare (Adventure scout)

Utmanare……….….Måndagar – 18:30 –> 20:00    ……………    15-18 år (åk 9- Gymnasium år 3) Utmanarscout / Utmanare (Challenger scout)

Rover……………….…Måndagar – 18:30 –> 20:00     ……………    Studier / Jobb Roverscout / Rover (Rover scout)

— Kolla med din ledare för vad som gäller på lovdagar —

Alla möten har vi på Prästvägen 1 om inget annat meddelas.

Ledare på avdelningen Utmanare

Henrik Månsson

Ledare, Ledare på avdelningen Bäver, Ledare på avdelningen Utmanare, Styrelseledamot

Björn Månsson

Ledare, Ledare på avdelningen Utmanare

Ledare på avdelningen Upptäckare

Hugo Olsson

Ledare, Ledare på avdelningen Upptäckare

Ledare på avdelningen Spårare

Jörgen Söderstjerna

Ledare, Ledare på avdelningen Spårare

Ledare på avdelningen Rover

Dan Molin

Ledare, Ledare på avdelningen Rover

Ledare på avdelningen Bäver

Henrik Månsson

Ledare, Ledare på avdelningen Bäver, Ledare på avdelningen Utmanare, Styrelseledamot

Emelie Persson

Kårutbildare, Ledare, Ledare på avdelningen Bäver

Ledare på avdelningen Äventyrare

Christoffer Övén

Firmatecknare, Kårordförande, Kårpostmotagare, Ledare, Ledare på avdelningen Äventyrare

Patrik Olsson

Ledare, Ledare på avdelningen Äventyrare, Vice Kårordförande

Ledare

Christoffer Övén

Firmatecknare, Kårordförande, Kårpostmotagare, Ledare, Ledare på avdelningen Äventyrare

Henrik Månsson

Ledare, Ledare på avdelningen Bäver, Ledare på avdelningen Utmanare, Styrelseledamot

Emelie Persson

Kårutbildare, Ledare, Ledare på avdelningen Bäver

Patrik Olsson

Ledare, Ledare på avdelningen Äventyrare, Vice Kårordförande

Jörgen Söderstjerna

Ledare, Ledare på avdelningen Spårare

Per Jönsson

Ledare

Ulf Luckman

Ledare

Stefan Persson

Ledare

Dan Molin

Ledare, Ledare på avdelningen Rover

Pia Söderstjerna

Ledare

Hugo Olsson

Ledare, Ledare på avdelningen Upptäckare

Mikael Sebelius

Ledare

Björn Månsson

Ledare, Ledare på avdelningen Utmanare